Številne Veščine

Tridimenzionalne oblike: poliedri, ukrivljene trdne snovi in ​​površina

Spoznajte lastnosti tridimenzionalnih oblik, bodisi ravne, znane tudi kot poliedri ali tiste z krivuljami.Nauči Se Več

Referenčni list za površino, površino in prostornino

Na našem referenčnem listu si hitro oglejte formule za izračun površine, površine in prostornine običajnih oblik.

Nauči Se Več

Neto diagrami 3D oblik

Odkrijte, kako lahko iz 2D mreže ustvarite trdno 3D obliko. Razumejte, kako se tvorijo mreže, s primeri običajnih 3D poligonov in prizm.Nauči Se Več

Uvod v kote

Koti so v geometriji temeljni. Spoznajte, kaj se zgodi, ko se dve točki srečata v točki, da ustvarite kot, in kako opisati in izmeriti kote.

Nauči Se Več

Uvod v algebro

Spoznajte osnove algebre, kako črke uporabljajo kot nadomestek za neznano število in kako rešiti preproste enačbe, da bi našli neznano vrednost.

Nauči Se Več

Izračunsko območje

Naučite se izračunati površino običajnih oblik za resnične življenjske situacije. Ponujamo vam navadna angleška pojasnila in delovne primere, ki vam bodo pomagali pri učenju.

Nauči Se Več

Urejanje matematičnih operacij | BODMAS

Ugotovite, kako se lahko odločite, v kakšnem vrstnem redu boste izvedli izračun, in pravila, ki veljajo, ko morate opraviti več 'operacij'.

Nauči Se Več

Upravljanje denarja | Proračun

Naučite se načrtovati mesečni ali časovni proračun in nato poiščite nekaj koristnih idej, kako se ga držati, vključno z nagrajevanjem za uspeh.

Nauči Se Več

Izračunavanje s časom

Spoznajte osnovne enote časa in kako izračunati, koliko časa je preteklo med enim in drugim časom, koristno, če vlak zamuja.

Nauči Se Več

Statistična analiza: vrste podatkov

Spoznajte različne vrste podatkov in vpliv, ki ga ima vaš tip podatkov na vaše raziskave in analize.

Nauči Se Več

Pogosti matematični simboli in terminologija: Pojmovnik iz matematike

Ta stran je slovar nekaterih najpogostejših simbolov v matematiki, vključno s tem, kaj pomenijo in kje se uporabljajo.

Nauči Se Več

Uvod v kartezijanske koordinatne sisteme

Ugotovite, kako kartezične ali pravokotne koordinate delujejo v dveh in treh dimenzijah in kako jih uporabiti pri risanju grafov ali branju zemljevidov

Nauči Se Več

Ukrivljene oblike

Spoznajte lastnosti pravilnih in nepravilnih, dvodimenzionalnih, ukrivljenih oblik. Vključno s krogi in elipsami, odseki, loki in drugimi stožnimi odseki.

Nauči Se Več

Statistična analiza: Razumevanje korelacij

Preberite več o prepoznavanju in razumevanju povezav med statističnimi spremenljivkami ali skupinami in kako preizkusiti te povezave.

Nauči Se Več

Uvod v geometrijo: točke, črte, ravnine in dimenzije

Spoznajte delo v različnih dimenzijah in nekatere najbolj temeljne koncepte v geometriji, vključno s točkami, premicami in ravninami.

Nauči Se Več

Ocenjevanje, približevanje in zaokroževanje

Spoznajte nekaj preprostih tehnik, ki vam bodo približno predstavile pravi odgovor, da boste lažje ugotovili, ali je natančnejši izračun pravilen.

Nauči Se Več

Ulomki

Preberite več o ulomkih, številih, izraženih kot eno število, deljeno z drugim, in še posebej, kako jih seštevati, odštevati, množiti in deliti.

Nauči Se Več

Decimalke

Spoznajte decimalne številke in še posebej, kako jih seštevati, odštevati, množiti in deliti ter pretvarjati v frakcije in iz njih.

Nauči Se Več